Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van deze website. Door één of meerdere van deze webpagina’s te gebruiken stemt je hiermee in.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Praktijk Bij de Hand of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

De overeenkomst
De klant erkent van Praktijk Bij de Hand alle noodzakelijke inlichtingen te hebben gekregen, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord vanaf het moment dat hij bijlessen/studiebegeleiding/trajecten/behandelingen aanvraagt. Er kan enkel worden afgeweken van de voorwaarden mits er daaromtrent een schriftelijke overeenkomst is tussen Praktijk Bij de Hand en de klant.

Organisatorisch
Indien de klant een afspraak niet kan bijwonen, dient hij dit minstens 48 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip te laten weten. Indien de klant hieraan verzaakt, zal de sessie aan de klant worden aangerekend.
Iedere verkorting van een sessie omwille van laattijdigheid van de klant is integraal voor rekening van de klant. Hiervoor kan er geen terugbetaling worden gevraagd.

Alle sessies/ behandelingen vinden in principe plaats bij Praktijk Bij de Hand.
De bijlessen/studiebegeleiding kunnen ook online worden gegeven.
Ondersteuning op locatie dient in overleg te gebeuren met Praktijk Bij de Hand.
Op het ogenblik dat de cliënt of de ouder(s) van de cliënt akkoord gaat met het plan van aanpak voor de begeleiding of wanneer een eerste samenkomst plaatsvindt, start de overeenkomst. Vanaf dat moment zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Facturatie en betaling

De betaling kan als volgt gebeuren:
• Er kan een lessen-/rittenkaart aangekocht worden. Dit dient te gebeuren voor aanvang van de begeleiding. Dit kan via overschrijving, cash of via Payconiq. Praktijk Bij de Hand zal aangeven wanneer deze kaart opgebruikt is zodat de cliënt een nieuwe kaart kan aankopen of desgewenst kan overschakelen op een andere manier van betalen zoals hieronder beschreven.
• Er kan op het einde van de live bijeenkomst betaald worden. Dit kan enkel cash of via Payconiq. Voor online begeleiding is deze betaalmethode niet mogelijk.
• Trajecten worden voor aanvang betaald. Dit kan via overschrijving, cash of via Payconiq.

Aansprakelijkheid
Praktijk Bij de Hand kan niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde resultaten niet behaald worden. Bij Praktijk Bij de Hand wordt de consument begeleid. Het blijft steeds de verantwoordelijkheid van de consument om zelf thuis met de begeleiding aan de slag te gaan. Deze inspanning dient de consument te leveren om een optimaal resultaat te behalen.

Alle informatie op de webpagina’s van deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Praktijk Bij de Hand aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De behandelingen bij Praktijk Bij de Hand vallen onder Alternatieve Geneeswijzen en zijn als zodanig geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. De behandelingen van Praktijk Bij de Hand zijn wel een uitstekende aanvulling op reguliere medische behandelingen. Je dient dan ook niet je medicatie of artsen bezoeken te staken, zonder overleg met je behandelend arts of specialist. Hieromtrent aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De behandelingen blijken – gezien de vele reacties – effectief in het loslaten van de energetische en emotionele ballast die wij als mens met ons meedragen en zorgt voor meer ontspanning, energie en een positieve levensinstelling wat een genezing- en herstelproces aanzienlijk kan ondersteunen.

Trajecten, lessenkaarten,… die aangegaan zijn worden niet terugbetaald, ook niet gedeeltelijk.

Extra
Het Belgisch recht is van toepassing op alle andere zaken die niet vermeld staan in de algemene voorwaarden.

Rondje 5 Nathalie Godart Praktijk Bij de Hand

Wolstraat 50 - 3960 Bree
B 0032 - 467 019 900
NL 0031 - 622 756 172

Rondje 5 Nathalie Godart Praktijk Bij de Hand

RPR Antwerpen afdeling Tongeren
KBC BE32 7350 5694 0402 t.n.v. Nagoda BV
Algemene voorwaarden