Header-Praktijk-Bij-de-Hand-Anders-leren

Anders leren

Een grote groep leerlingen, vaak ondergewaardeerd, heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Omdat ze op deze manier informatie verwerken, kunnen ze de aangeboden leerstof niet of nauwelijks begrijpen en onthouden. Een leerachterstand ligt dan op de loer.

Nathalie Godart Praktijk Bij de Hand staand

Om de leerachterstand weg te nemen, wordt ingezet op bijles. Echter, bij beelddenkers gaat dit niet werken. 

Bijles wordt immers ook op de klassieke manier aangeboden. En daar zit juist het probleem. Als deze leermethode niet aanslaat in 4 uur, dan lukt dat ook niet in 8 uur.

De leermethodes in het reguliere onderwijs worden meestal op een talige manier aangeboden omdat de meerderheid van de mensen auditief digitaal leert. Dat is leren via het gehoor. Beelddenkers leren niet door te horen, maar door te zien. Ze leren visueel.

Heeft je kind dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, autisme of HSP? Dan is de kans groot dat hij of zij een beelddenker is.

Waar loopt jouw kind tegenaan? Mijn kind …

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft moeite met klokkijken.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Kan slecht meekomen met (begrijpend) lezen.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Vindt het leren van de tafels lastig.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft moeite met plus en min sommen.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Kan moeilijk zijn of haar aandacht vasthouden.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft veel tijd nodig.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Zit vaak met een vol hoofd.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Kan niet lang stilzitten.

Hoe ga ik te werk

Tijdens een traject beelddenken van ‘Ik leer anders’, leer je hoe je de leerstof vertaalt naar beelden. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de informatie. Dit heeft onmiddellijk resultaat tot gevolg. Tijdens de eerste sessie kunnen kinderen met bijvoorbeeld een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Zowel van voor naar achter als van achter naar voor. Dit omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Logo training coach

Degene die valt en weer opstaat is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is

Dit is de reden dat mensen voor mij kiezen

De totstandkoming van mijn praktijk, in de vorm zoals deze vandaag de dag is, is niet uit de lucht komen vallen. Daar is jaren aan (gerichte) studie, praktijkervaring, research en finetuning aan voorafgegaan.

Als juf bevond ik mij in het hart van het traditionele schoolsysteem. Dagelijks zag ik kinderen worstelen om mee te komen op de manier en in het tempo waarop onderwijs aangeboden werd. De uitdagingen waar kinderen en ouders op school mee te maken hebben, ken ik maar al te goed.

Daarnaast heb ik me als kind altijd een outsider gevoeld. Ik was anders en ik dacht dat dat niet oké was. Dit deed mijn zelfvertrouwen geen goed, waardoor ik school niet altijd als een fijne omgeving heb ervaren.

Kijk ik terug, dan kan ik alle ‘dots connecten’. Het is mijn missie om kinderen die in het huidige systeem vastlopen te helpen. Nu ik mij heb gespecialiseerd in andere vormen van leren wil ik hen ook meegeven dat ze anders mogen zijn. We zijn allemaal uniek. En dat is juist iets dat we mogen koesteren en wat onze wereld mooier maakt.

onderdelen

Ik pas verschillende leermethodes toe in mijn praktijk. Voorafgaand aan onze samenwerking starten we met een intakegesprek en vooronderzoek. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit kan betekenen dat er onderdelen uit verschillende leermethodes bij elkaar gevoegd worden. Zo bied ik maatwerk en kunnen we verder bouwen met datgene wat jouw kind nodig heeft.

Mogelijke onderdelen

 • Onthouden van informatie: lesstof leren vertalen naar beelden
 • Leerproblemen en werkstress oplossen: hoofd opruimen
 • Taal: alfabet, spellen, lezen
 • Rekenen: omkeringen (25 – 52), plus- en minsommen, getallen 0 – 100, tafels, automatiseren
 • Klokkijken: analoge/digitale klok
 • Kalender: dagen, maanden, semesters, trimesters, kwartalen
 • Begrijpend lezen
 • Topografie
 • Breuken
 • Vreemde taal: naar keuze Frans of Engels
 • Werkwoordspelling
 • Mindmapping
 • Terugkoppeling ouders/voogd (20 min. per blok van 2 uur)