Header-Praktijk-Bij-de-Hand-Nathalie-Godart-Bijles-op-maat

Bijles op maat

Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere toekomst, krijgen ze een breed palet aan vakken mee. Het kan heel goed zijn dat je kind prima kan meekomen met de lesstof, maar dat bepaalde vakken niet zo willen. Je ziet sommige kinderen uitblinken in rekenen en moeite hebben met spelling of begrijpend lezen. Dat is helemaal niet gek, je talenten kunnen soms op een ander vlak liggen. En toch zul je er wat mee moeten. Want niet mee kunnen komen in een bepaald vak kan nadelige gevolgen hebben.

Nathalie Godart Praktijk Bij de Hand Bijles

Dat je goed bent in het één hoeft niet te betekenen dat je ook moet excelleren in het ander. Maar de lesstof begrijpen en als gevolg hiervan voldoendes halen in plaats van onvoldoendes, dat is wel iets om na te streven. Ik geloof erin dat elk kind kan leren. Wat het vak of onderwerp ook is.

Daarom geef ik bijles. Ik bied inhoudelijke begeleiding gericht op het vak zelf, maar ik kijk ook verder.

Ik ga op zoek naar de oorzaak. Door verder te kijken dan wat er zich aan de oppervlakte afspeelt, kunnen we het leerprobleem gericht en voor de lange termijn aanpakken.

Waar loopt jouw kind tegenaan? Mijn kind …

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft moeite met een schoolvak.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft moeite met meerdere schoolvakken.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Begrijpt de lesstof niet.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand
Onthoudt de lesstof niet.
Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Haalt onvoldoendes.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Baalt van zijn of haar lage cijfers.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft een leerachterstand.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Verliest zijn of haar zelfvertrouwen.

Hoe ga ik te werk

Kan je kind wel wat hulp gebruiken bij één of meerdere vakken? Dan bied ik ondersteuning bij alle vakken in het lager onderwijs. Bij het middelbaar en voortgezet onderwijs gaat het om de vakken Nederlands, Frans, Engels voor het hele middelbaar en bij Wiskunde ondersteun ik tot en met het tweede jaar. Ik leer kinderen leren en ga op zoek naar de oorzaak.
Nathalie Godart Praktijk Bij de Hand Bijles (1)

Een kind is als een vlinder in de wind

Dit is de reden dat mensen voor mij kiezen

De totstandkoming van mijn praktijk, in de vorm zoals deze vandaag de dag is, is niet uit de lucht komen vallen. Daar is jaren aan (gerichte) studie, praktijkervaring, research en finetuning aan voorafgegaan.

Als juf bevond ik mij in het hart van het traditionele schoolsysteem. Dagelijks zag ik kinderen worstelen om mee te komen op de manier en in het tempo waarop onderwijs aangeboden werd. De uitdagingen waar kinderen en ouders op school mee te maken hebben, ken ik maar al te goed.

Daarnaast heb ik me als kind altijd een outsider gevoeld. Ik was anders en ik dacht dat dat niet oké was. Dit deed mijn zelfvertrouwen geen goed, waardoor ik school niet altijd als een fijne omgeving heb ervaren.

Kijk ik terug, dan kan ik alle ‘dots connecten’. Het is mijn missie om kinderen die in het huidige systeem vastlopen te helpen. Nu ik mij heb gespecialiseerd in andere vormen van leren wil ik hen ook meegeven dat ze anders mogen zijn. We zijn allemaal uniek. En dat is juist iets dat we mogen koesteren en wat onze wereld mooier maakt.

Werkwijze

Ik pas verschillende leermethodes toe in mijn praktijk. Voorafgaand aan onze samenwerking starten we met een intakegesprek en vooronderzoek. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit kan betekenen dat er onderdelen uit verschillende leermethodes bij elkaar gevoegd worden. Zo bied ik maatwerk en kan ik met de juiste leermethode(s) ondersteuning bieden bij het desbetreffende vak.

Mogelijke vakken

  • Lager onderwijs:
  • Alle vakken
  • Middelbaar / voortgezet onderwijs:
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Wiskunde (tot en met het tweede jaar)