Header-Praktijk-Bij-de-Hand-Nathalie-Godart-Prikkelverwerking-Prikkelstormcoaching

Prikkelverwerking

Steeds meer kinderen hebben het moeilijk op school of vallen zelfs uit. Er is inmiddels een grote groep thuiszitters die een schooltrauma heeft opgelopen. ADHD, ADD, autisme, dyslexie, … Steeds meer kinderen krijgen een label. Met deze labels en of met medicijnen wordt vervolgens een poging gedaan om deze kinderen in het gareel te houden. Willen we dit? Zijn deze kinderen ‘anders’?

Nathalie Godart Praktijk Bij de Hand Overprikkeling Prikkelstormcoaching Prikkelverwerking

Kinderen van deze tijd zijn (intens) gevoelig en hebben een bijzondere manier van waarnemen, waardoor overprikkeling dagelijks op de loer ligt in onze hectische, veeleisende maatschappij. Ze hebben prachtige kwaliteiten zoals (hoog)gevoeligheid, een sterke intuïtie en een grote innerlijke wijsheid. Het zijn de vernieuwers, ontdekkers en wijze beslissers van deze tijd. Ze dragen een boodschap uit: het is tijd voor verandering. En verandering vraagt niet om labelen, maar om anders denken. Deze generatie gevoelige kinderen raakt snel overprikkeld.

Inzicht in wie kinderen van deze tijd werkelijk zijn en in wat ze werkelijk nodig hebben, biedt kinderen veiligheid. En veiligheid geeft bestaansrecht. Een kind in zijn kracht voelt zich veilig om zichzelf te zijn en om zijn prachtige kwaliteiten, talenten en gaven tot expressie te laten komen.

Waar loopt jouw kind tegenaan? Mijn kind …

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Is snel overprikkeld.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Zit niet lekker in zijn of haar vel.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft een sterke wil.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft woedeuitbarstingen.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Gaat of wilt niet meer naar school.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Gedraagt zich als een ongeleid projectiel.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Is brutaal, ongemotiveerd en onverschillig.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Is prikkelgevoelig.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Is snel overstuur en uit balans.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Heeft last van een vol hoofd.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Kan zich niet goed concentreren.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Is vaak boos.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Is altijd moe.

Ster-Nathalie-Godart-Praktijk-Bij-de-Hand

Is verslaafd aan gamen en de mobiel.

Hoe ga ik te werk

Bij prikkelverwerking werk ik aan de hand van de Prikkelstorm® mehode. Ik leg eerst uit wat prikkels nu eigenlijk zijn. En ik geef voorbeelden van prikkels die dagelijks op ons af kunnen komen. Het kan heel goed zijn dat je kind op prikkels reageert, maar dat jij of je kind zich er nooit bewust is geweest van het bestaan van prikkels en de impact hiervan. Vervolgens gaan we op onderzoek uit. We gaan op zoek naar de prikkels waar jouw kind op reageert en last van heeft. Als dit helder is, begrijpt een kind zichzelf veel beter. Tot slot gaan we na wat we hieraan kunnen doen. 

Prikkelstorm coachingkaarten Nathalie Godart Praktijk Bij de Hand

Zie je me?
Hoor je me?
Doe ik ertoe?

Dit is de reden dat mensen voor mij kiezen

De totstandkoming van mijn praktijk, in de vorm zoals deze vandaag de dag is, is niet uit de lucht komen vallen. Daar is jaren aan (gerichte) studie, praktijkervaring, research en finetuning aan voorafgegaan.

Als juf bevond ik mij in het hart van het traditionele schoolsysteem. Dagelijks zag ik kinderen worstelen om mee te komen op de manier en in het tempo waarop onderwijs aangeboden werd. De uitdagingen waar kinderen en ouders op school mee te maken hebben, ken ik maar al te goed.

Daarnaast heb ik me als kind altijd een outsider gevoeld. Ik was anders en ik dacht dat dat niet oké was. Dit deed mijn zelfvertrouwen geen goed, waardoor ik school niet altijd als een fijne omgeving heb ervaren.

Kijk ik terug, dan kan ik alle ‘dots connecten’. Het is mijn missie om kinderen die in het huidige systeem vastlopen te helpen. Nu ik mij heb gespecialiseerd in andere vormen van leren wil ik hen ook meegeven dat ze anders mogen zijn. We zijn allemaal uniek. En dat is juist iets dat we mogen koesteren en wat onze wereld mooier maakt.

Werkwijze

Ik pas verschillende methodes toe in mijn praktijk. Voorafgaand aan onze samenwerking starten we met een intakegesprek en vooronderzoek. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit kan betekenen dat er onderdelen uit verschillende methodes bij elkaar gevoegd worden. Maar dit traject kan ook los van andere methodes gevolgd worden. Ik bied altijd maatwerk zodat we verder kunnen bouwen met datgene wat jouw kind nodig heeft.

Onderdelen

  • Uitleg prikkels
  • Impact prikkels
  • Onderzoek  en bewustwording van prikkels waar jij gevoelig voor bent
  • Oplossingen prikkelverwerking
  • Terugkoppeling ouders/voogd